Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 7.4. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

  Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

2. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;

3. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko tasyklių 7.6. punkte  nustatytų prekių grąžinimo reikalavimų.

  Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

  Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

  Pirkėjas grąžindamas prekę privalo pateikti pirkimo dokumentus (pristatymo važtaraštį, kasos pajamų orderį (jei atsiskaitėte grynais)) ir prekės garantinį taloną.

 

 

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29d. įsakymu NR. 217 "Dėl daiktų gražinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvėjus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (žr. informaciją Všį "Vartotojų centras" tinklapyje www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, "Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai" 18 punktą.).Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.